Yếu tố thuận lợi nhất cho sự phát triển cây công nghiệp của nước ta là

Yếu tố thuận lợi nhất cho sự phát triển cây công nghiệp của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đất đai màu mỡ, lao động dồi dào.                           B. xuất khẩu đem lợi nhuận cao.

C. khí hậu nhiệt đới, đất đai thích hợp.                        D. nhiều cơ sở chế biến.

C. khí hậu nhiệt đới, đất đai thích hợp.