Hiện tượng tuyết rơi, sương muối ở nước ta thường xảy ra ở đâu?

Hiện tượng tuyết rơi, sương muối ở nước ta thường xảy ra ở đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Miền núi phía Bắc.                                                         B. Đòng bằng Bắc Bộ.
C. Vùng núi Trường Sơn Bắc.                                            D. Vùng núi Trường Sơn Nam.

A. Miền núi phía Bắc.