Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng khắp các nước Đông Nam Á do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng khắp các nước Đông Nam Á do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng khắp các nước Đông Nam Á do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A.       Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt.                   B. Chất lượng lao động ngày càng cao.

c. Nguồn nguyên liệu tại chổ phong phú.                     D. Cơ sở hạ tàng ngày càng hiện đại.

c. Nguồn nguyên liệu tại chổ phong phú.