Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến trình độ thâm canh cao ờ Đồng bằng sông Hồng?

Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến trình độ thâm canh cao ờ Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất chật, người đông, nhu cầu lương thực lớn.
B. Để giải quyết vấn đề thiếu việc làm ở nông thôn.
C. Do nhu câu phát triển của công nghiệp chế biến.
D.Là chìa khóa mở đường phát triển chăn nuôi.

A. Đất chật, người đông, nhu cầu lương thực lớn.