Việc trồng rừng ven biển ở khu vực Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chính là

Việc trồng rừng ven biển ở khu vực Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chính là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. điều hòa nguồn nước ngầm.                                        B. hạn chế tác hại của lũ lụt.

C. chống xói mòn rửa trôi.                                                D. hạn chế sự di chuyển các côn cát.

D. hạn chế sự di chuyển các côn cát.