Nghề làm muối phát triển mạnh ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ là do ở đây có

Nghề làm muối phát triển mạnh ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ là do ở đây có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nền nhiệt độ cao, ít cửa sông đổ ra biển.

B. nền nhiệt độ thấp, nhiều cửa sông đổ ra biển.

C. nền nhiệt độ cao, ít cửa sông đổ ra biển.

D. nền nhiệt độ cao nhiều cửa sông đổ ra biển.

A. nền nhiệt độ cao, ít cửa sông đổ ra biển.