Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường bộ tạo thành hành lang Đông - Tây nối Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan - Mianma đi qua cửa khẩu quốc tế nào của Việt Nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường bộ tạo thành hành lang Đông - Tây nối Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan - Mianma đi qua cửa khẩu quốc tế nào của Việt Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cầu Treo.                      B. Tân Thanh.                          C. Lao Bảo.                         D. Bờ Y.

    C. Lao Bảo.