Cây công nghiệp chính của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Cây công nghiệp chính của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. cà phê.                       B. chè.                    C. thuốc lá.                   D. đậu tương.

 B. chè.