Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam 4 - 5, cho biết địa điểm nào trên đất liền đón bình minh sớm nhất ờ nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam 4 - 5, cho biết địa điểm nào trên đất liền đón bình minh sớm nhất ờ nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mũi cà Mau.                          B. Mũi Đại Lãnh.                     C. Mũi Dinh.                         D. Mũi Né.

B. Mũi Đại Lãnh.