Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào có ý nghĩa nhất đối với việc trồng phi lao ven biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào có ý nghĩa nhất đối với việc trồng phi lao ven biển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phù sa sông.                        B. Đất mặn.                       C. Đất cát biển.                       D. Đất xám phù sa cổ.

   C. Đất cát biển.