Điều kiện tự nhiên nào gây khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển ngành giao thông vận tải ở nước ta?

Điều kiện tự nhiên nào gây khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển ngành giao thông vận tải ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí hậu diễn biến thất thường.                                     B. Lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang.

C. Địa hình phân hóa phức tạp.                                        D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

C. Địa hình phân hóa phức tạp.