Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ nên kinh tễ cùa nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ nên kinh tễ cùa nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.

B. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời.

C. Lình vực kinh tế then chốt do Nhà nước quận 11.

D. Tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng.
A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.