Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào đúng với ngoại thương của Đồng bằng sông Cửu Long?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào đúng với ngoại thương của Đồng bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Luôn xuất siêu.

B. Luôn nhập siêu.

C. Cán cân xuất nhập khẩu luôn cân bằng.

D. Tổng giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.

A. Luôn xuất siêu.