Các ngành công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên là

Các ngành công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng.                         B. Thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng.

C. Khai thác bô xít, nhiệt điện.                                                  D. Chế biến nông, lâm sản và thủy điện.

D. Chế biến nông, lâm sản và thủy điện.