Vùng nào ở nước ta ít chịu ảnh hưởng của bão hơn cả?

Vùng nào ở nước ta ít chịu ảnh hưởng của bão hơn cả?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                           B.     Đồng bằng sông Hông.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                           D.    Bắc Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.