Quy định về nguyên tắc quản lí sử dụng và phát triển đối với rừng phòng hộ là

Quy định về nguyên tắc quản lí sử dụng và phát triển đối với rừng phòng hộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên vị rừng và khu bảo tồn các loài.

B. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đoị núi trọc.

C. đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng, duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng.

D. duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng.

B. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đoị núi trọc.