Hai di sản thiên nhiên thế giới của nước ta là

Hai di sản thiên nhiên thế giới của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Cao nguyên đá Đồng Văn, Vịnh Hạ Long.

B. Phong Nha - Kẻ Bàng, Cao nguyên đá Đồng Văn.

C. Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng.

D. Cố đô Huế, Di tích Mĩ Sơn.

C. Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng.