Ở Đông bằng sông cửu Long, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở

Ở Đông bằng sông cửu Long, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tứ giác Long Xuyên.
B. ven sông Tiền, sông Hậu.
c. khu vực Đồng Tháp Mười.
D. bán đảo Cà Mau.

B. ven sông Tiền, sông Hậu.