Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào của nước ta chiu ảnh hường của bão với tần suất nhiều nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào của nước ta chiu ảnh hường của bão với tần suất nhiều nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bắc Trung Bộ.                                                               B. Đồng bằng Sông Hông.

c. Nam Trung Bộ.                                                              D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

A. Bắc Trung Bộ.