Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có thế mạnh tương đồng về

 Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có thế mạnh tương đồng về

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. trồng cây công nghiệp lâu năm.                                 B. phát triển chăn nuôi gia súc.

C. khai thác tài nguyên khoáng sản.                               D. khai thác lâm sản.

A. trồng cây công nghiệp lâu năm.