Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đâ, có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đâ, có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phúc Yên.                         B. Bắc Ninh.                          C. Hải Phòng.                         D. Hà Nội.

D. Hà Nội.