Biển nước ta không phải là nơi

Biển nước ta không phải là nơi

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   khai thác nguồn lợi sinh vật biển.
B.  địa bàn di dân lí tưởng từ đất liền ra biển
C. khai thác tài nguyên khoáng sản biển.
D. phát triển giao thông và du lịch biển

D. phát triển giao thông và du lịch biển