Khó khăn lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay cần phải giải quyết là

Khó khăn lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay cần phải giải quyết là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm.                              B. Giải quyết việc làm.

C. Nhu cầu nhà ở.                                                           D. Giảm thiểu thiên tai.
B. Giải quyết việc làm.