Trung du và miền núi Bắc Bộ có các loại khoáng sản nào sau đây?

Trung du và miền núi Bắc Bộ có các loại khoáng sản nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Apatit, sắt, dầu mỏ.                                                        B. Than, sắt, đồng.

C. Than, dàu mỏ, khí đốt.                                                   D. Đá vôi, cao lanh, khí đốt.

B. Than, sắt, đồng.