Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các hầu hết các trung tâm công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ đều có quy mô loại nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các hầu hết các trung tâm công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ đều có quy mô loại nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rất lớn.                            B. Lớn.                                 C. Trung bình.                 D. Nhỏ.

C. Trung bình.