Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bán đảo Đông Dương?

Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bán đảo Đông Dương?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rìa phía tây.             B. Trung tâm.                    C. Rìa phía đông.            D. Rìa phía nam.

C. Rìa phía đông.