Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta là thuộc loại rừng nào?

Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta là thuộc loại rừng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rừng quốc gia.
B. Rừng phòng hộ.
C. Rừng đặc dụng.
D. Rừng sản xuất.

C. Rừng đặc dụng.