Nguyên nhân nào quan trọng nhất thúc đẩy ngành ngoại thương nước ta có những sự thay đổi tích cực trong những năm gần đây?

Nguyên nhân nào quan trọng nhất thúc đẩy ngành ngoại thương nước ta có những sự thay đổi tích cực trong những năm gần đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chính sách mở cửa và hội nhập.                               B. Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

C. Sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân.            D. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

A. Chính sách mở cửa và hội nhập.