Tài nguyên quan trọng hàng đàu của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sản xuất lương thực là

Tài nguyên quan trọng hàng đàu của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sản xuất lương thực là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.                                 B. khí hậu có tính chất cận xích đạo

C. đất phù sa với diện tích lớn.                                        D. nhiều giống, loài thực vật có giá trị.

C. đất phù sa với diện tích lớn.