Dạng địa hình ven biển nào sau đây thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển?

Dạng địa hình ven biển nào sau đây thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Các bờ biển mài mòn.                                                    B. Các vịnh, vũng nước sâu.

C. Các vịnh cửa sông.                                                         D. Các tam giác châu.

B. Các vịnh, vũng nước sâu.