Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 và trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây tập trung nhiều khoáng sản nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 và trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây tập trung nhiều khoáng sản nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Thanh Hóa.                        
B.  Nghệ An.                            
C.  Ninh Bình.                                                   
D.  Sơn La.

B