Tại sao kinh tế Nhà nước trong cơ cấu GDP các thành phàn kinh tế nước ta hiện nay tuy giảm nhưng vẫn giừ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Tại sao kinh tế Nhà nước trong cơ cấu GDP các thành phàn kinh tế nước ta hiện nay tuy giảm nhưng vẫn giừ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Nhà nước ưu tiên phát triển khu vực kinh tế Nhà nước.

B.  Nhà nước tập trung vốn đầu tư cho kinh tế Nhà Nước.

C. Tập trung kĩ thuật hiện đại nhất cho kinh tế Nhà nước.

D. Các ngành kinh tế then chốt vẫn do kinh tế Nhà nước quản lí.

D