Thành phố nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Thành phố nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hải Phòng.                      B. Hà Nội.                        C. Quảng Ninh                     D. Ninh Bình.

D. Ninh Bình.