Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh nào ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có GDP bình quân đầu người cao nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh nào ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có GDP bình quân đầu người cao nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh.                                               B. Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

C. Bà Rịa Vũng Tàu, Đông Nai.                                             D. Bình Phước, Bình Dương.

B. Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.