Ngành vận tải biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu do

Ngành vận tải biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vận chuyển các tuyến có chiều dài lớn.                    B. có các tàu vận chuyển trọng tải lớn.

C. chở được các loại hàng hóa cồng kềnh.                   D. có thời gian vận chuyến hàng hóa kéo dài.

A. vận chuyển các tuyến có chiều dài lớn.