Sự khác nhau vê thiên nhiên sườn Đông Trường Sơn và vùng Tây Nguyên chủ yểu là do tác động của

Sự khác nhau vê thiên nhiên sườn Đông Trường Sơn và vùng Tây Nguyên chủ yểu là do tác động của

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tín phong bán cầu Nam với độ cao của dãy Bạch Mã.

B. gió mùa với độ cao của dãy Trường Sơn.

C. Tín phong bán cầu Bắc với độ cao của dãy Bạch Mã.

D. gió mùa với hướng của dãy núi Trường Sơn.

D. gió mùa với hướng của dãy núi Trường Sơn.