Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào ở nước ta có lượng mưa ít nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào ở nước ta có lượng mưa ít nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông bằng Bắc Bộ.                                                                
B. Phía bắc vùng Bắc Trung Bộ.
C. Cực Nam Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Nam Bộ.
C