Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết cây chè được trồng ở các tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết cây chè được trồng ở các tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La.

B.  Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La.

C.  Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La.

D.  Thái Nguyên, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La.

D