Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4 - 5, cho biết khu kinh tế cửa khẩu ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4 - 5, cho biết khu kinh tế cửa khẩu ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Tĩnh.                        B. Quảng Bình.                    C. Thanh Hóa.                         D. Nghệ An.

A. Hà Tĩnh.