Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định của các nước Đông Nam Á là

Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định của các nước Đông Nam Á là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tạo dựng môi trường hòa bình, ốn định trong khu vực.
B. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
C. khai thác thế mạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động.
D. đã có 10 thành viên tham gia.

A. tạo dựng môi trường hòa bình, ốn định trong khu vực.