Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết Đồng bằng sông Hồng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất không phải do

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết Đồng bằng sông Hồng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ.
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và giàu có.
C. Lực lượng lao động kĩ thuật đông đảo.
D. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật phát triển mạnh.

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và giàu có.