Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết GDP bình quân theo đầu người ở đâu có giá trị lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết GDP bình quân theo đầu người ở đâu có giá trị lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
B.  Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
D. Ngoài ba vùng trọng điểm kinh tế.

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.