Đàn gia cầm nào phát triển mạnh nhất ở Đông bằng sông Cửu Long?  

Đàn gia cầm nào phát triển mạnh nhất ở Đông bằng sông Cửu Long?  

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gà.                                    B.Vịt.                                     C. Ngan.                                D. Ngỗng.

B.Vịt.