Yếu tố nào là chủ yếu để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của cả nước?

Yếu tố nào là chủ yếu để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Khí hậu cận xích đạo, đất xám phù sa cổ, ít bão.
B. Khí hậu xích đạo, có mùa mưa và mùa khô rõ rệt.
C. Đất badan diện tích lớn, địa hình khá bằng phẳng.
D. Lịch sử trồng cao su lâu đời.


 
A.Khí hậu cận xích đạo, đất xám phù sa cổ, ít bão.