Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết phụ lưu của sông Hồng là sông nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết phụ lưu của sông Hồng là sông nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đà, Chảy.
B. Đà, Cầu.
C. Chảy, Lô.
D. Lô, Gâm.


 
A. Đà, Chảy.