Nhận định đúng nhất về thực trạng tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là

Nhận định đúng nhất về thực trạng tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. diện tích rừng đang tăng lên nhưng chất lượng rừng vẫn bị suy thoái.

B. tài nguyên rừng đang được phục hòi cả về số lượng lẫn chất lượng.

C. tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.

D. chất lượng rừng đang được phục hồi nhưng diện tích rừng vẫn giảm sút
A. diện tích rừng đang tăng lên nhưng chất lượng rừng vẫn bị suy thoái.