Vai trò quan trọng nhất của các nông trường ở Bắc Trung Bộ là

Vai trò quan trọng nhất của các nông trường ở Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. trồng rừng phòng hộ ven biển.                                    B. khai thác đi đôi với tu bổ rừng.

C. trồng rừng làm nguyên liệu giấy.                                 D. chế biến gỗ và lâm sản.

B. khai thác đi đôi với tu bổ rừng.