Căn cứ vào Atltat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết nước ta là cửa ngõ ra biển thuậd lợi cho các nước nào?

Căn cứ vào Atltat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết nước ta là cửa ngõ ra biển thuậd lợi cho các nước nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lào, Đông Nam Thái Lan, Cam-pu-chia và Tây Nam Trung Quốc.

B. Lào, Đông Nam Thái Lan, Cam-pu-chia và Đông Nam Trung Quốc.

C. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Cam-pu-chia và Đông Nam Trung Quốc.

D. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Cam-pu-chia và Tây Nam Trung Quốc.

D. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Cam-pu-chia và Tây Nam Trung Quốc.