Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết tỉnh nào có GDP bình quân tính theo đầu người cao nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết tỉnh nào có GDP bình quân tính theo đầu người cao nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thái Nguyên.                     B. Quảng Ninh.                   C. Điện Biên.                             D. Lạng Sơn.

B. Quảng Ninh.