VỊ trí địa lí nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

VỊ trí địa lí nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

VỊ trí địa lí nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A.       Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu.

B.       Trên đất liền giáp Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

c. Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

D. Nằm rìa phía đông của bán đảo Đông Dương.

c. Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á.